İNFANTİL KOLİĞİN OLUŞMASINI
ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Delictase® damla şeklinde bir takviye edici gıdadır.
Delictase®; bebek, çocuk veya yetişkinlerde geçici veya
kalıcı laktaz enzim eksikliğine bağlı olarak gelişen
sindirim sistemi problemlerinde ve kolikte
kullanılmaktadır. Delictase® sütteki laktoz şekerini
sindirmeye yardımcı olarak, sadece laktoz intoleransının
semptomlarını gidermez, koliğin oluşmasını da
önlemeye yardımcı olur. Delictase® damla, doğumdan
itibaren güvenle kullanılabilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Kolik


İnfantil Koliğin Nedenleri

İnfantil koliğin görülme sıklığı, çocuğun anne sütü veya mama ile beslenmesinden bağımsızdır. Koliğin görülme nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bebek ve çocuklarda koliği tetikleyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

LAKTOZ İNTOLERANSI

Laktoz intoleransı bebeklerde koliğin en temel görülme sebebi olabilir, ancak çocuklar ve yetişkinlerin de yaşam kalitesini sıklıkla etkilemektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

BESİN ALERJİSİ

Bebeklerde besin alerjisine neden olan diyet faktörleri arasında, infantil kolikten bağımsız olarak, inek sütü proteinine alerji veya aşırı duyarlılığa ayrı bir önem verilir. Bu özel alerji, bebeğin bağırsak bariyerinin henüz tam olarak olgunlaşmamasına, sindirim yolağının gelişmemesine veya aile hikayesine bağlı olarak meydana gelebilir. Ayrıca annenin diyetinden kaynaklanan kafein, baharatlı yiyecekler gibi bazı gıdalar, anne sütü aracılığıyla bebeğe geçebilir ve bebekte istenmeyen yanıtlara neden olabilir.

BAĞIRSAK FLORA BOZUKLUKLARI

Doğumdan sonraki hemen birkaç saat içinde, bebeğin florası, doğal gelişimin bir parçası olarak bazı bakteriler tarafından işgal edilir. Ancak diyetle, alınan ilaçlarla ve bebeğin stres durumuna bağlı olarak değişen bu gastrointestinal bakteri florası, sindirim sisteminde rahatsızlıklara, hastalıklara yol açarak bebeğin sağlık durumunu etkileyebilir.

YANLIŞ BESLEME TEKNİKLERİ

Anne sütü bebeğiniz için en iyisidir, dolayısıyla her zaman hazır mamalardan ziyade anne sütünü tercih etmelisiniz. Bugünlerde anne sütü ile besleme tekniklerine giderek daha fazla önem verilmektedir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin sütü emerken sadece annenin meme ucunu değil, tüm meme halesini kaplayarak emmesi gerekir. Yanlış besleme tekniklerinin bir sonucu olarak, bebek karın bölgesinde gerginlik ve ağrıya neden olacak şekilde hava yutabilir. Biberon ile beslenirken emziğin büyük veya küçük gelmesi durumunda bebek yine hava yutmak durumunda kalabilir.

PSİKOSOSYAL FAKTÖRLER

Psikososyal rahatsızlıklar, ailedeki huzursuz ortama bağlı olarak, anne ve çocuk arasındaki olumsuz etkileşimler olarak adlandırılabilir. Elbette genç bir çocuk kendisini çevreleyen ortamı bilinçle değerlendirebilecek bir durumda değildir, ancak ortamdaki duygu durumu algılayabilir ve hissedebilir. Bir bebek ebeveynleriyle güçlü bir sözsüz iletişim halindedir, ve ortamı algılama kabiliyetine sahiptir. Hatta bebekler ve çok küçük yaştaki çocuklar ortamdaki stresi algılayıp, iştah problemleri, kabızlık, sinir hassasiyeti ve kolik gibi bedensel semptomlar gösterebilirler.

LAKTOZ İNTOLERANSI


Geçici laktoz intoleransı, bebeklerde koliğin çok önemli bir sebebidir. Geçici laktoz intoleransı bebeğin sindirim sisteminin, anne sütünde olduğu kadar bebek mamalarında da bulunan laktoz ismindeki temel karbonhidratı sindiremediği zaman meydana gelir.
Yenidoğanlarda geçici laktoz intoleransı, bebeğin henüz yeteri kadar olgunlaşmamış bağırsağında, endojen laktazın yeteri kadar üretilememesinden meydana gelebilir. Metabolizması hala yeteri kadar endojen laktaz üretemeyen bebekler, sütün içerisindeki laktoz içeriğini tümüyle sindiremezler. Bunun bir sonucu olarak, büyük laktoz molekülleri bağırsak florasında alternatif bir sindirim sürecinden geçerler, bu da hidrojen, karbondioksit ve metan üretimine neden olur. Meydana gelen bu yan ürünler, karında şişkinliğe, bağırsak gazına ve karın ağrısına neden olabilir. Sindirilmemiş laktoz, bağırsağı asidik hale getirir ve osmotik basıncı arttırarak diyareye yol açabilir1.

Delictase® dışarıdan bir laktaz kaynağı olarak, laktozun doğru bir şekilde sindirilmesine yardımcı olarak, koliğin önemli bir nedenini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Kolikli bebeğin ağlaması, krampları ve karın ağrısı gibi gastrointestinal problemlerinin yanı sıra, aslında kolik probleminin beslenmeyle ilgili yol açtığı sorunlar ihmal edilebilmektedir. Sütteki laktozun sindirilmemesi, bebeği iki önemli şeker kaynağı glukoz ve galaktozdan mahrum eder. Glukoz tek başına, beyin fonksiyonları ve gelişimi de dahil olmak üzere tüm vücut fonksiyonları için temel enerji kaynağıdır. Bu nedenle bebeğin laktozu sindirememesi, kramp, ağrı ve kolik gibi gözle görülür etkiler yarattığı gibi, beslenme eksikliği ve gelişim üzerinde gözle görülemeyen etkiler de yaratabilir. Yetersiz laktaz üretiminden kaynaklanan kolikte, mutlaka koliğin oluşma nedeni üzerinde durulmalı ancak, bebeğe uygun bir diyet oluşturmak da göz ardı edilmemelidir.

Delictase® doğal olarak sütteki laktoz içeriğini sindirmeye aracı olarak, bebeğin gelişimi için elzem olan besin maddelerini almasına yardımcı olur.

4 ila 5.nci aylar arasında artık bebek sütteki laktozu sindirmek için kendi laktazını üretebilir hale gelmelidir, ancak 6. aydan itibaren başlayan sütten kesilme döneminden sonra da, süt halen temel bir gıda maddesi olmaya devam eder. Bu nedenle ebeveynler, bebeklerin bazen laktaz üretiminin geç başlayabileceği ve koliğin bu dönemde de devam edebileceğinin farkında olmalıdırlar.

Bununla beraber dünya nüfusunun önemli bir kısmı laktozu sindiremeyebilir. Yaklaşık dünya nüfusunun % 75’i, bir noktada laktoz sindirme yetkinliğini kaybedebilmektedir. Laktaz aktivitesindeki azalma, semptom vermeyen primer laktoz sindirim eksikliğine neden olabilir. Belirtiler açığa çıktığında laktoz intoleransı teşhisi konmuş olur2.


İNSAN POPÜLASYONUNDA LAKTOZ İNTOLERANSI GÖRÜLME SIKLIĞININ COĞRAFİK DAĞILIMI
(Food Intolerance Network™) 6
Lactose Intolerance

Laktoz içeren bir gıdayı tüketene kadar, genellikle endojen laktazı üretememe (hipolaktazi) bir rahatsızlığa neden olmayabilir. Bazı akademisyenler, laktoz intoleransının klinik belirtilerinin sadece bağırsak semptomlarıyla sınırlı kalmadığını belirtmiştir. Başağrısı, vertigo, hafıza zayıflıkları, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, alerji, aritmi, ağız yaraları ve boğaz kuruluğu gibi çok farklı belirtiler, laktaz eksikliği olan insanlarda %20 ila % 84 arasında görülebilmektedir3,4.

Laktoz intoleransı olan yetişkinlerde ilk öneri süt ve günlük süt içeren besinlerden sakınarak, belirtilerin hafifletilmesidir. Daha sonra laktoz intoleransı olan kişinin belirti verdiği eşiğe kadar yavaş yavaş laktoz diyete dahil edilir5. Bu noktada belirtilerin görülmemesi için laktozsuz veya fermente süt ürünlerinin dahil edilmesi veya laktozun diğer besin maddeleriyle beraber tüketilmesi gibi taktiklere başvurulabilir.

Eğer semptomları azaltmada bu öneriler başarılı olamazsa, yine dışarıdan laktaz desteği almak gerekebilir.

1. Lomer MC, Parkes GC, Sanderson JD. Review article: lactose intolerance in clinical practice - myths and realities. Aliment Pharmacol Ther. 2008;27:93-103.
2. R Mattar, DF de Campos Mazo, FJ Carrilho. Lactose intolerance: diagnosis, genetic, and clinical factors. Clinical and Experimental Gastroenterology 2012:5 113-121
3. Matthews SB, Waud JP, Roberts AG, Campbell AK. Systemic lactose intolerance: a new perspective on an old problem. Postgrad Med J. 2005;81:167-173.
4. Harrington LK, Mayberry JF. A re-appraisal of lactose intolerance. Int J Clin Pract. 2008;62:1541-1546
5. Montalto M, Curigliano V, Santoro L, et al. Management and treatment of lactose malabsorption. World J Gastroenterol. 2006;12:187–191.
6. https://www.food-intolerance-network.com/food-intolerances/lactose-intolerance/ethnic-distribution-and-prevalence.html


Delictase® Laktaz İçeren Damla
Şeklinde Takviye Edici Gıda

Delictase® Oral Drops
Delictase® Oral Damla

Delictase® laktaz içeren takviye edici gıda, kolik yaşayan bebeklerde kullanılmalıdır. Delictase® oral damla, laktozun düzgün bir şekilde sindirilmesini sağlayarak, koliğin oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Sindirilemeyen büyük laktoz molekülleri bağırsak florasında alternatif bir sindirim sürecinden geçerler, bu da hidrojen, karbondioksit ve metan üretimine neden olur. Meydana gelen bu yan ürünler, karında şişkinliğe, bağırsak gazına ve karın ağrısına neden olabilir. Sindirilmemiş laktoz, bağırsağı asidik hale getirir ve osmotik basıncı arttırarak diyareye yol açabilir. Delictase®Damla Şeklinde Laktaz Enzimi İçeren Takviye Edici Gıda, laktozun doğru bir şekilde sindirilmesi için gerekli laktaz enzimini dışarıdan sağlayarak, kolik oluşmasını engellemeye yardımcı olur. Delictase® Laktaz Enzimi İçeren Takviye Edici Gıda’nın yenilikçi özellikleri:

  • Doğumdan itibaren güvenle kullanılır.
  • Kullanımdan önce herhangi bir işleme gerek yoktur, gerekli miktarda damla, anne sütü ile beslenen bebeklerde direkt ağıza, mama ile beslenen bebeklerde biberona eklenebilir.
  • Soğutucuda saklanması gerekmez.
  • GMP (İyi Üretim Uygulamaları) kapsamında HACCP kılavuzuna uygun olarak Avrupa Birliği’nde üretilmiştir.
  • Yüksek laktaz içeriğine sahiptir. (24 aylık raf ömrü sonrasında >3.000 ALU).
  • Delictase® 4 kıtada 20 ülkede piyasaya sunulmuş durumdadır.
  • 2008 yılından beri, yarım milyondan fazla bebek, Delictase® Laktaz içeren takviye edici gıdayı kullanarak, kolik şikayetlerinden kurtulmuştur

İLETİŞİM


İletişim Bilgileri:

Şenlikköy Mah. Mektep Sok.
nº:52/3 Hicret Apt.
Florya / İSTANBUL

+90 212 853 29 31 (pbx)

+90 212 853 29 30

© 2017 Neosanté Health Solutions - All rights reserved. | Design by: MM Design